LOGO

174771
Danas
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
ukupno
71
121
1844
174771

fond logo

Javna rasprava - održana je 23/01/2015. u Knjižnici i čitaonici za mlade u Karlovcu. Javna rasprava planirana je u 2. mjesecu provedbe projekta, no zbog kasnijeg potpisivanja Ugovora sa ugovornim tijelom (Fond) te koordiniranjem većeg broja sudionika na događaju izabran je datum koji je odgovarao svim sudinicima.

Na javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici Općine Plaški, Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Atelier „Janja Gora“, Udruge „Slobodna škola“, Javne ustanove „Natura Viva“ za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Karlovačke županije, Društva za promicanje kulture življenja „Zvono uz Kupu“, „Inmofina“ d.o.o., Knjižnice i čitaonice Plaški, Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ Veleučilišta u Karlovcu, Udruge „Kako je zelena moja dolina“, Planinarskog društva „Plaške glave“, volonteri i dr. Na javnoj raspravi sudionici su upoznati s projektnim aktivnostima „Solarno stablo“. Raspravljalo se o potencijalima korištenja obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

U sklopu ove aktivnosti održane su i edukativne prezentacije:
1) Uvod – Emanuel Cipurić, voditelj projekta ("Turbina promjena")
2) Predstavljanje projekta "Solarno stablo"- Emanuel Cipurić ("Turbina promjena")
3) Energetska učinkovitost u Republici Hrvatskoj i Gradu Karlovcu – Žarko Latković („Turbina promjena“)
4) Uređenje sportsko-rekreacijske zone „Vunsko polje“- Vlasta Lendler Adamovac (projektantica)

edukacije1

Pogledajte prezentaciju: Energetska učinkovitost u Republici Hrvatskoj i gradu Karlovcu

edukacije 1x

Pogledajte prezentaciju: Solarno stablo

 


Interaktivna radionica za djecu sa smanjenim mogućnostima

Cilj radionice je bio upoznati djecu sa obnovljivim izvorima energije i načinom korištenja istih, te ih upoznati sa mogućnostima školovanja i zapošljavanja u tom sektoru. U sklopu radionice djeca su dala vlastite primjere korištenje obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu. Svrha radionica je upoznati djecu sa obnovljivim izvorima energije i načinom korištenja tih izvora u svakodnevnom životu i upoznati ih za zanimanjima u području ekologije.

edukacije2

Pogledajte prezentaciju: Obnovljivi izvori energije


Edukativna radionica: I ja znam što su obnovljivi izvori energije  

Cilj radionice je bio upoznati djecu sa obnovljivim izvorima energije i načinom korištenja istih. U sklopu radionice djeca su dala vlastite primjere korištenje obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu. Svrha radionica je bila upoznati djecu sa obnovljivim izvorima energije i načinom korištenja tih izvora u svakodnevnom životu kao generacije na kojima ostaje svijet i generacije koja živi u vremenu promjena i sve većem korištenju obnovljivih izvora energije.

edukacije3

Pogledajte prezentaciju: I ja znam što su obnovljivi izvori energije


Edukacija o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije – Primjeri dobre prakse

Cilj edukativne radionice bio je, kroz predstavljanje tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije, podizanje svijesti građana na temu obnovljivih izvora energije.

edukacije4

Pogledajte prezentaciju: Edukacija o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije – Primjeri dobre prakse


Edukativna radionica: „Kako provesti vlastite projekte poticanja obnovljivi izvora energije i energetske učinkovitosti?“

Cilj edukativne radionice bio je, kroz stručno predavanje o postupku apliciranja JLS na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti, potaknuti građane Općine Plaški na provođenje vlastitih natječaja za stanovništvo u Općini Plaški.

edukacije5

Pogledajte prezentaciju: Kako provesti vlastite projekte poticanja obnovljivi izvora energije i energetske učinkovitosti?


Edukativna radionica: „Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u višestambenim zgradama“

Cilj edukativne radionice je bio upoznati građane (stanare) o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, povećanju energetske učinkovitosti te mogućnostima sufinanciranja projekata energetske obnove u višestambenim zgradama.

  edukacije6

Pogledajte prezentaciju: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti

edukacije7

Pogledajte prezentaciju: Obnovljivi izvori energije


Edukativna radionica: „Pametne kuće – Europski primjeri dobre prakse“ i „Energetski učinkovita kuća“

Cilj ovih radionica bio je  podizanje svijesti građana o energetskoj učinkovitosti i važnosti iste, s posebnim naglaskom na upoznavanje stanovništva  s novim tehnologijama na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, te na informiranje o ugrađenim sustavima povećanja energetske učinkovitosti.

 

edukacije8Pogledajte prezentaciju: Energetski učinkovite kuće

 

 

edukacije9

Pogledajte prezentaciju: Pametne kuće